Αριστερή Πρωτοβουλία Διαλόγου και Δράσης Δευτέρα 12/7 7.30μμ Πλατεία Αυδή