Η κυβέρνηση προωθεί εξαέρωση των επικουρικών συντάξεων