Η κυβέρνηση μετά την κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων επιχειρεί και την κατάργηση της επικουρικής ασφάλισης.