Η Αριστερά: απ’ τους θρήνους του Hartlepool στη σοσιαλιστική θεσμοποίηση του