ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΗ,  ΩΡΑ 11.30΄π.μ.