135 χρόνια μετά το Σικάγο, αγώνας και πάλι για το 8ωρο,.