Δ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: "Το 8ωρο κατακτήθηκε με αγώνες και δεν αμφισβητείται" στο ΧΩΡΙΣ ΧΡΩΜΑ