Γ. Χαρίσης: Δραστική μείωση του χρόνου και των ημερών εργασίας είναι η δική μας απάντηση