ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ