Όταν το διεθνές δίκαιο το επικαλουμαστε "α λα καρτ"