Τα πρακτικά της επιτροπής των ειδικών αποδεικνύουν κυβερνητικές σκοπιμότητες