ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ PRODEXPO NORTH:  ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ