Διαδικτυακή Εκδήλωση Σάββατο 10 Απριλίου 2021, 7.30 μμ