«Γιατί είναι προτεραιότητα να δοθούν για 7 χιλιόμετρα 48.850.000 ευρώ»;