Η Λαϊκή Ενότητα χαιρετίζει τις μεγάλες κινητοποιήσεις των υγειονομικών