Σχετικά με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος  AQUA3S, ενταγμένο στο HORIZON 20 της Ε.Ε.