Όχι στη μετατροπή του Θριάσιου Νοσοκομείου σε αποκλειστική κλινική Covid 19