Διαδικτυακή εκδήλωση στη μνήμη του μεγάλου Μανώλη Γλέζου