Η ΛΑΕ καταγγέλλει την σύμβαση του Υπουργείου Παιδείας με την εταιρεία Cisco.