Επιτυχημένη κινητοποίηση σε Φυλή και Σχιστό για τα σχεδιαζόμενα εργοστάσια καύσης απορριμμάτων