Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΙΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!