Αδικαιολόγητη η καθολική υποβάθμιση του Ενεργειακού κλάδου στην Ελλάδα από προοδευτικές δυνάμεις