Σχόλιο της ΛΑΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ για την πρόωρη αποπληρωμή δόσεων του δανείου από το ΔΝΤ ύψους 3,3δις ευρώ.