Σε τακτική αναγκαστικής αναδίπλωσης η κυβέρνηση, εν όψει τριήμερου.