Η «στρατηγική της έντασης» και πώς πρέπει να την αντιμετωπίσουμε