Η κυβέρνηση στήνοντας αστυνομικό κράτος, σπέρνει ανέμους και θερίζει θύελλες