Το παράδειγμα του Μπογδάνου ακολουθεί ο “άριστος” Κυρανάκης, ως σύγχρονος “καταδότης”