Η ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ