Πρωτοβουλία Δικηγόρων και Νομικών: Η τρομοκρατία δε μας σταματάει