Η καταστολή δεν θα μας τρομοκρατήσει: Αγώνας για ζωή, αγώνας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες