Νέα περιοριστικά μέτρα: Η αποτυχία της κυβέρνησης φέρνει αύξηση κρουσμάτων και διάλυση της οικονομίας