Νέο κάλεσμα Αριστερών Οργανώσεων και Συλλογικοτήτων για να μην υπάρξει νεκρός απεργός πείνας. Τρίτη 2/3 Σύνταγμα και Λευκό Πύργο, Θεσσαλονίκη στις 6 μμ