ΑΠΟΦΑΣΗ της συνεδρίασης της ΚΕ του Αριστερού Ρεύματος, στις 27-2-2021.