Τεράστιες οι κυβερνητικές ευθύνες για τη διάλυση της κρατικής μηχανής εξαιτίας του χιονιού.