Πανδημία και Οικονομία: Αναγκαία μέτρα εξόδου από την κρίση