ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΩΠΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΙΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΩΞΕΩΝ