ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΧΘΕΝΤΩΝ