ΝΟΜΟΣ Ν.Δ.-ΚΕΡΑΜΕΩΣ: Η ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ