Δικογραφίες σε βάρος αγωνιζόμενων φοιτητών, εκπαιδευτικών και γιατρών