Αύξηση των ορίων για σύνταξη, κεφαλαιοποίηση και στο βάθος ιδιωτικοποίηση