Ευρυτανία πεθαίνω μαζί σου, πεθαίνεις μαζί μου και συ