Μια Κυβέρνηση που βλάπτει σοβαρά την υγεία μας , αλλά και την νοημοσύνη μας !