Εκδήλωση της οργάνωσης Σύγχρονο Κομμουνιστικό Σχέδιο Κυριακή 17/01