2021: Χρονιά διεκδικήσεων για υγεία, ζωή, εργασία, χαμένα εισοδήματα και δικαιώματα.