Ο δεκάλογος ενός ανασχηματισμού (και δύο συμπεράσματα)