Η εγκληματική ανευθυνότητα της κυβέρνησης σε σχέση με την λειτουργία των σχολείων