Με αφορμή το δημόσιο εμβολιασμό των πολιτικών, μερικές σκέψεις......