Ο Προϋπολογισμός του 2021, τα πραγματικά στοιχεία και η θύελλα που έρχεται