Προϋπολογισμός 2021 : Περικοπές για τον λαό, παροχές στην πλουτοκρατία