Διαδικτυακή Εκδήλωση ΛΑΕ Πελοποννήσου, Παρασκευή 18.12, ώρα 18:30